Zamknij
front image front image
logotypes logotypes

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawia audycje radiowe poświęcone realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach sektora energetyka.

- Moim i państwa gościem jest zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pan Marcin Janiak.

- Dzień dobry.

- Program Infrastruktura i Środowisko czym jest i czemu służy?

- Program ten finansowany jest ze środków funduszy Unii Europejskiej i służy m.in. poprawie efektywności energetycznej, inwestycjom w odnawialne źródła energii a także zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

- Jaka kwota w programie przeznaczona jest na wsparcie inwestycji w sektorze energetycznym?

- Na tym obszarze zaplanowano kwotę 12 mld. Złotych, dzięki tym środkom do tej pory udało nam się podpisać 900 umów o dofinansowanie na łączną wartość tych inwestycji prawie 28 mld. Złotych.

- A czy może pan podać przykład, jakiegoś ciekawego projektu realizowanego w ramach programu?

- Jako taki przykład chciałbym tutaj podać projekt wyjątkowy, bo nie inwestycyjny, ale doradczy, realizowany przez Narodowy Fundusz i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju. Dzięki temu projektowi udało nam się udzielić ponad 200 tysięcy porad i konsultacji, a także przeszkolić 1600 energetyków gminnych.

-Inwestycje w odnawialne źródła energii będą się nam zawsze opłacać i do tego wątku wrócimy w kolejnej audycji.

Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.