Zamknij
front image front image
logotypes logotypes

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawia audycje radiowe poświęcone realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach sektora energetyka.

- Moim i państwa gościem jest zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pan Marcin Janiak.

- Dzień dobry.

- 80 mln. złotych to kwota przeznaczona na obecną siódmą edycję konkursu na inwestycje w energetykę odnawialną, sięgając do pańskiego doświadczenia, czy to jest duża kwota?

- Pomimo, że jest to znacząca kwota, zdajemy sobie sprawę, że może być niewystarczająca, na co zresztą liczymy, liczymy na duże zainteresowanie tym konkursem i że będziemy mieli dużo dobrych projektów, ze swojej strony mogę tylko zadeklarować, że zrobimy wszystko, żeby znaleźć środki na dofinansowanie wszystkich projektów, które spełnią warunki oceny.

- Jakie ekologiczne projekty mogą być zrealizowane z tych 80 mln. złotych?

- Fundusze unijne w ramach tego konkursu będziemy mogli przeznaczyć na dofinansowanie projektów dotyczących dużych farm fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej powyżej 2 megawatów.

- A jakie korzyści dla środowiska przyniosły dotychczasowe inwestycje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?

- Efektem budowy nowych ekologicznych źródeł energii, o których tutaj mówiłem i dla których jest przeznaczony ten nowy konkurs jest m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w tym dwutlenku węgla oraz poprawa jakości powietrza.

- To sięgnijmy po konkretne inwestycje realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które projekty szczególnie by pan wyróżnił?

- Myślę, że projekty ciepłownicze, dzięki środkom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uda nam się wybudować, bądź zmodernizować 1200 kilometrów sieci ciepłowniczej na terenie całego kraju, są to o tyle ważne projekty, że pozwolą one nam na zastępowanie lokalnych źródeł ciepła tzw. kopciuchów, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju i powodują tzw. smog.

Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.