Zamknij
front image front image
logotypes logotypes

- Moim i Państwa gościem jest pani Anna Trudzik, Dyrektor Departamentu OZE w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

- Dzień dobry.

- Projekt Doradztwa Energetycznego realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierany w całym kraju przez 16-tu wojewódzkich partnerów i fundusze europejskie, to nie tylko indywidulane konsultacje, to też organizacja konferencji, warsztatów edukacyjnych czy szkoleń. Doradcy Energetyczni prowadzą szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Przeszkolili około 1600 osób. Lokalnie, stanowią oni wsparcie dla działalności Doradców Energetycznych, zatrudnienie i wyszkolenie takiego człowieka, ma się gminie zwrócić z nawiązką...

- To na pewno jest inwestycja w lepszą przyszłość. Z pracy energetyków gminnych korzysta już ponad połowa gmin w Polsce. Ich wiedza techniczna, połączona ze znajomością lokalnych uwarunkowań i zapotrzebowania, to nieocenione wsparcie dla ogólnej, w skali kraju, pracy Doradców Energetycznych.

- Energetycy Gminni pomagają na przykład przy planach modernizacji lokalnych sieci ciepłowniczych, czy też termomodernizacji budynków, wymianie kotłów. Zajmują się też wdrażaniem nowoczesnego, energetycznie alternatywnego oświetlenia ulic. Mało tego, potrafią wskazać źródła finansowania pro-ekologicznej modernizacji, pomogą opracować plan i przeprowadzić kalkulację kosztów. Znają procedury przetargowe chociażby na zakup energii dla gminy. Zajmują się też tematem magazynowania energii, czy też hybrydowego wykorzystania energii ze Źródeł Odnawialnych. Energetyk Gminy musi być świetnie wyszkolony: a szkolenie to jednak czas i pieniądze.

- Szkolenie energetyka gminnego, w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, jest darmowe. Program szkoleń podzielony jest na trzy bloki: uwarunkowania prawne, wiedza techniczna, finansowanie i realizacja inwestycji. Każdy blok trwa dwa dni. W sumie sześć.

- Wyszkolony energetyk gminny wspiera nie tylko gminy, ale wszystkie podmioty działające na jej terenie. Ta długofalowa inwestycja w lepsze życie zwraca się już przy pierwszych niższych rachunkach za prąd.

Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.