Zamknij

Popularna nadmorska gmina w Polsce ogranicza sprzedaż alkoholu

22.03.2021 13:53
Gmina Władysławowo ogranicza sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych
fot. SHUTTERSTOCK

Na terenie gminy Władysławowo wprowadzono ograniczenie w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 24:00 do 6:00 rano. Uchwała weszła w życia w piątek, 19 marca 2021.

Gmina Władysławowo położona jest nad Morzem Bałtyckim. Swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości: Karwia, Ostrowo, Tupadły, Jastrzębia Góra, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo oraz Chałupy. Co roku w te rejony przyjeżdżają setki turystów. Miejsce to odwiedzają zarówno ci, którzy marzą o wypoczynku na piaszczystej plaży z malowniczym krajobrazem, jak i fani uprawiania sportów wodnych oraz innych letnich aktywności. 

Gmina Władysławowo ogranicza sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie gminy Władysławowo zamieszczonym w mediach społecznościowych, zgodnie z możliwością, jaką dały samorządom przepisy znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie Gminy Władysławowo wprowadzono ograniczenie w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 24:00 do 6:00.

Podjęta uchwała jest kolejnym etapem całego systemu działań profilaktycznych od lat wdrażanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na terenie Gminy Władysławowo. 

Wszystkim nam zależy, by mieszkać i żyć w przyjaznej i bezpiecznej gminie. Długo pracowaliśmy nad zmianą jej profilu. Kwestie bezpieczeństwa, ładu, porządku oraz wizji naszej gminy bardzo często poruszane były podczas spotkań burmistrza z mieszkańcami. Powyższe ograniczenia są odpowiedzią na zgłaszane problemy i potrzeby społeczności i służą poprawie naszego bytuczytamy na stronie Władysławowo.pl

Okazuje się, że wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży podyktowane jest mnogością zgłaszanych przez mieszkańców i turystów zawiadomień i skarg o zakłócaniu spokoju, aktach wandalizmu w godzinach nocnych przede wszystkim w czasie sezonu letniego ale również w pozostałych miesiącach. Co więcej, opinia Komisariatu Policji we Władysławowie oraz dane z policyjnych systemów informatycznych i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jasno wskazują, że większość nocnych interwencji służb podejmowana jest z powodu wykroczeń i przestępstw, w których biorą udział osoby pod wpływem alkoholu.

Jak informuje strona Władysławowo.pl, wynika to z relatywnie niskiej ceny alkoholu sprzedawanego w sklepach w stosunku do tego sprzedawanego w lokalach gastronomicznych, ilość alkoholu spożywanego w tym modelu jest znaczna, co często prowadzi do upijania się i wykazywania agresywnych zachowań, chuligańskich zachowań czy zakłócania ciszy i porządku publicznego.

RadioZET.pl/Facebook(Gmina Władysławowo)