Zamknij

Wakacje w dobie koronawirusa. Aż 86 proc. Polaków spędziło letni urlop w kraju

14.10.2020 12:18
Międzyzdroje - wakacje
fot. Shutterstock

Wakacje 2020 zdecydowanie różniły się od poprzednich sezonów. Spora część osób, z powodu wprowadzonych ograniczeń i obaw związanych z podróżami w czasach pandemii, zrezygnowała ze swoich zagranicznych wyjazdów. Okazuje się, że aż 86 proc. Polaków spędziło tegoroczny letni urlop w kraju - wynika z badań CBOS. 

W udostępnionym  raporcie "Turystyka letnia w czasach pandemii" CBOS podaje, że na przełomie maja i czerwca 42 proc. badanych zadeklarowało, iż tego lata zamierza wyjechać na wypoczynek lub turystycznie na co najmniej dwa dni. Połowa (50 proc.) pytanych nie planowała takich wyjazdów, a 8 proc. respondentów jeszcze nie zdecydowało. We wrześniu okazało się, że z takich wyjazdów skorzystało 38 proc. dorosłych Polaków, to o 4 pkt proc. mniej niż planowało u progu tegorocznych wakacji.

Zgodnie z wynikami raportu na początku 2020 roku niemal dwie trzecie (64 proc.) dorosłych Polaków deklarowało, iż w tym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni (odsetek respondentów deklarujących zamiar takiego wyjazdu był na początku tego roku taki sam, jak w roku poprzednim i po raz drugi najwyższy z notowanych od 2013 roku). Zdaniem autorów tej analizy większość wyjazdów była zaplanowana na lato, dlatego cały rok 2020 będzie charakteryzował duży spadek aktywności turystycznej Polaków.

Wakacje 2020 w Polsce. Nie tylko strach przed wirusem

Z przeprowadzonych przez CBOS analiz wynika, że "częstość deklarowania co najmniej dwudniowych letnich wyjazdów w czasach pandemii związana jest przede wszystkim z pozycją społeczno-ekonomiczną badanych, natomiast na dalszym planie jest obawa przed zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2".

Najczęściej na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejscem stałego zamieszkania wyjeżdżali tego lata badani zajmujący stanowiska kierownicze i specjaliści z wyższym wykształceniem (75 proc.), uczniowie i studenci (66 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (63 proc.), specjaliści średniego szczebla i technicy (57 proc.), przedsiębiorcy (55 proc.) oraz pracownicy usług (52 proc.). Najrzadziej - rolnicy indywidualni (10 proc.), renciści (10 proc.) i emeryci (16 proc.). Według CBOS decyzję o wyjeździe podejmowały częściej osoby z wyższym wykształceniem, z dużych miast i lepiej zarabiający.

Pewien wpływ miał także lęk przed koronawirusem - wśród osób, które deklarowały, że bardzo boją się zarażenia, w podróż udała się niespełna jedna piąta (19 proc.).

Z raportu wynika, że Polacy, którzy zdecydowali się wyjechać tego lata na wypoczynek z co najmniej jednym noclegiem, w jeszcze większym stopniu niż wynikało to z przedwakacyjnych planów, postawili na wypoczynek krajowy.

Polacy wakacje 2020 spędzali głównie w kraju

W raporcie dodano, że 86 proc. wyjeżdżających spędziło letni urlop wyłącznie w kraju (w stosunku do planów wzrost o 6 punktów procentowych). Tego lata wypoczynek krajowy preferowany był we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Za granicą wypoczywało tego lata 14 proc. wyjeżdżających, z czego 6 proc. skorzystało również z wyjazdu krajowego.

CBOS wskazuje, że znaczna część Polaków wskutek pandemii zmodyfikowała swoje plany dotyczące wyjazdów wakacyjnych, ale z nich całkowicie nie zrezygnowała (dotyczy to 20 proc. ogółu badanych). Zauważa, że biorąc pod uwagę osoby, które nie wyjechały tego lata na co najmniej dwudniowy wypoczynek i deklarują, że pandemia koronawirusa zmieniła ich tegoroczne plany wakacyjne, szacować można, iż z takich wyjazdów zrezygnowało w tym roku 19 proc. ogółu dorosłych Polaków.

Źródło: PAP