Zamknij

Kwarantanna po powrocie z zagranicy na święta. Kogo obejmuje?

04.12.2020 14:41
Pasażerowie na lotnisku w maskach
fot. Shutterstock

Wielu Polaków przebywających za granicą planuje wrócić do kraju na okres Bożego Narodzenia. Przed wyjazdem warto jednak sprawdzić, czy i jakie ograniczenia obowiązują podróżujących. Kto może swobodnie przyjechać z zagranicy na święta, a kto musi przejść kwarantannę? Sprawdziliśmy, jak dokładnie wyglądają przepisy dla podróżujących do Polski. 

Chociaż rządzący apelują o to, by ograniczyć możliwie jak najbardziej podróżowanie, nie wprowadzono w tej kwestii dodatkowych obostrzeń. O czym jednak powinni wiedzieć i pamiętać podróżujący, którzy planują przyjechać na święta z zagranicy?

Podróże w obrębie UE. Czy jest wymagana kwarantanna?

Granice Polski są otwarte dla obywateli państw Unii Europejskiej od 13 czerwca. Oznacza to, że mogą oni, jak również osoby powracające do kraju, swobodnie wjeżdżać do Polski. Dla przykładu podróżujący z Niemiec czy Czech nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Nie ma też konieczności odbywania kwarantanny.

Te same zasady obowiązują w przypadku Wielkiej Brytanii, która do końca 2020 roku traktowana jest jako kraj należący do Unii Europejskiej. 

Zobacz także

Kwarantanna w Polsce. Kogo dotyczy?

Kwarantannie podlegają osoby, które przekraczają granicę Polski stanowiącą jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (to m.in. granica z Ukrainą, Rosją czy Białorusią).

Wato tutaj zaznaczyć, że nie chodzi tu wyłącznie o granice lądowe, ale także "granice morskie państw członkowskich, porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem że nie stanowią one granic wewnętrznych". To oznacza, że 10-dniowej kwarantannie polegają również osoby, które podróżują spoza Unii Europejskiej, w tym m.in. Turcji, Chin czy USA. 

Tu trzeba podkreślić, że w praktyce kwarantanna nie dotyczy bardzo wielu przypadków. Od tej ogólnej zasady wprowadzono bowiem dużo wyjątków. Lista zwolnionych z obowiązkowej kwarantanny jest długa. W rezultacie jest tak, na obowiązkową kwarantannę są kierowane określone grupy cudzoziemców. 

Zobacz także

Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Kogo nie obejmuje?

Na stronie Straży Granicznej podano dokładne wytyczne dotyczące tego, kto może swobodnie podróżować do naszego kraju. 

Bez konieczności odbywania 10-dniowej kwarantanny do Polski mogą wjechać m.in.:

  • obywatele Polski;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski;
  • studenci, doktoranci i uczniowie pobierający naukę w Polsce;
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (to Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (to Czechy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także ich małżonkowie i dzieci;
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w wyżej wymienionych państwach;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski;
  • osoby wykonujące zawód medyczny.

Źródło: strazgraniczna.pl, Gazeta Wyborcza