Zamknij

Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Czy zmienią się zasady po majówce?

29.04.2021 10:06
Lotnisko Chopina - pasażerowie w maseczkach
fot. Albin Marciniak/East News

Zasady kwarantanny granicznej nie zmienią się po majówce. Zgodnie z przepisami wszyscy podróżujący do Polski – zarówno z państw Strefy Schengen, jak i pozostałych – podlegają obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie. Zwolnić z tego obowiązku może m.in. ujemny wynik testu na koronawirusa lub szczepienie przeciw COVID-19.

Obecne zasady kwarantanny granicznej obowiązują od 30 marca i dotyczą podróżujących do Polski z zagranicy każdego rodzaju transportem, jak również przekraczających granicę pieszo. Po majówce te przepisy będą nadal obowiązywać. 

Kwarantanna po powrocie do Polski

Zgodnie z przepisami, podróżujący do Polski z państw Strefy Schengen obejmowani są 10-dniową kwarantanną, chyba że mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa sprzed maksymalnie 48 godzin lub są pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii. Z obowiązku tego zwolnieni są też m.in. ozdrowieńcy, pracownicy transgraniczni (chyba że przylecieliby samolotem), kierowcy transportowi i wielu innych. Aby móc sprawdzić osoby przekraczające granicę wewnętrzną UE mimo braku kontroli granicznej, prowadzone są tzw. kontrole sanitarne.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki powiedział PAP w środę, że codziennie granicę morską, granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą patroluje 400 – 450 funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji czy KAS w ramach ok. 40 posterunków stałych i ponad 70 posterunków doraźnych. W zależności od natężenia ruchu kontrolują oni od 6 tys. do nawet 15 tys. podróżnych dziennie. Około 80 pograniczników codziennie kontroluje ponadto od 2 tys. do przeszło 4 tys. osób przylatujących z państw Strefy Schengen.

W przypadku podróżujących spoza strefy Schengen na kwarantannę kierowany jest każdy podróżny i nie zwalnia go test wykonany w kraju, z którego przybywa. Z tego obowiązku zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że w okresie do 48 godzin po przekroczeniu granicy Polski podróżny – zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza tej strefy – może jednak wykonać test na Covid-19, np. jeszcze na lotnisku, i skrócić kwarantannę, jeśli uzyska negatywny wynik (koszt testu pokrywa podróżujący). 

Koronawirus. Obostrzenia dotyczące wjazdu do Polski

Na granicach zewnętrznych poza obowiązkiem poddania się kwarantannie – od którego przewidziano również wyłączenia w przypadku przekraczania granicy w ramach czynności zawodowych – są też obostrzenia dotyczące samego wjazdu do Polski.

Do kraju wjechać mogą m.in. obywatele RP, ich małżonkowie i dzieci, obywatele państw UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywatele Białorusi, obywatele Wielkiej Brytanii, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, prawo stałego pobytu czy prawo do pracy w Polsce, kierowcy transportowi, uczniowie i studenci uczący się w Polsce, naukowcy prowadzący tu badania, dyplomaci i przedstawiciele organizacji międzynarodowych, repatrianci i inni. Drogą lotniczą mogą zaś przybyć obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Tajlandii, Republiki Korei, Tunezji, Australii i Izraela.

Ponadto, jak poinformowała SG, obecnie granice z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu.

Źródło: PAP