Zamknij

KE przedstawiła projekt "paszportu szczepień". Co się zmieni dla podróżujących?

17.03.2021 14:25
Paszport szczepień - Unia Europejska
fot. Shutterstock

Komisja Europejska przedstawiła w środę projekt Digital Green Pass, czyli "Cyfrowego Zielonego Certyfikatu". Jest on też określany mianem paszportu szczepień. W założeniu ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się po krajach Unii Europejskiej w czasie pandemii Covid-19.

Projekt wcześniej zapowiadanego "paszportu szczepień"  jest już gotowy. Przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen, już na początku miesiąca podkreślała, że harmonogram prac jest tak opracowany, aby tego typu certyfikaty były gotowe jeszcze przed wakacjami, czyli rozpoczęciem szczytu sezonu turystycznego.

Przedstawiona propozycja będzie musiała zostać przyjęta przez Radę i europarlament. KE liczy na szybką ścieżkę legislacyjną. 

Paszport szczepień. Bezpieczne podróże po UE

Jak poinformowała KE, Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub przechorowała Covid-19, czyli jest tzw. ozdrowieńcem.

Taki "paszport szczepień" będzie dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej i ma zawierać kod QR, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu.

Komisja Europejska planuje stworzyć specjalny portal, który zapewni weryfikację wszystkich certyfikatów w całej UE i będzie wspierać państwa członkowskie w technicznym ich wdrażaniu. Podkreślono przy tym, że żadne dane osobowe umieszczone na paszporcie szczepionkowym nie opuszczą portalu ani nie będą zatrzymywane przez państwo członkowskie przeprowadzające weryfikację.

Zobacz także

Ogólne założenie wprowadzanych "paszportów szczepień" jest takie, aby osoby, które go posiadają, były zwolnione z obowiązków nakładanych przez poszczególne kraje na wjeżdżających na ich terytorium, w tym m.in. konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu czy odbywanie kwarantanny.

Komisja podkreśla, że zwolnienia te będą musiały być stosowane jednakowo względem wszystkich podróżnych, posiadających Cyfrowy Zielony Certyfikat. Takie "zaświadczenie" nie będzie jednak gwarantowało przekroczenia granicy czy zwolnienia z obowiązków wynikających z przyjazdu do danego kraju (testu lub kwarantanny). W dokumencie zapisano, że w takim wypadku władze państwa będą musiały poinformować pozostałych członków UE i Komisję o swojej decyzji i uzasadnić stosowanie takich środków.

KE zwraca jednak uwagę, że paszport nie może być powodem dyskryminowania osób, które nie zostały zaszczepione – właśnie temu służyć będzie zamieszczanie tam danych o przeprowadzonych testach lub statusie ozdrowieńca.

Cyfrowy Zielony Certyfikat ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Zgodnie z przekazanymi informacji dokument ten będzie wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

System zielonych certyfikatów cyfrowych ma być środkiem tymczasowym. Zostanie on zawieszony, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi koniec międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia w związku z Covid-19.

Źródło: PAP