Zamknij

Puszcza Kampinoska - zielone serce Polski. Szlaki turystyczne i atrakcje, które warto tu zobaczyć

18.07.2021
Aktualizacja: 18.07.2021 13:52
Puszcza Kampinoska
fot. Shutterstock

Puszcza Kampinoska leży na północny zachód od Warszawy i bardzo łatwo do niej dojechać ze stolicy. Jest to ogromny kompleks leśny oferujący liczne szlaki piesze, rowerowe i ścieżki dydaktyczne, z których lubią korzystać Polacy. Jakie atrakcje kryje Puszcza Kampinoska i jak do niej dojechać? Koniecznie sprawdźcie.

Puszcza Kampinoska to kompleks leśny, który znajduje się w centralnej Polsce, na północny zachód od Warszawy. Leży ona na Nizinie Mazowieckiej i ograniczona jest od wschodu i północy korytem Wisły, od zachodu korytem Bzury i od południa Równiną Łowicko-Błońską. Jej powierzchnia wynosi aż 670 km kw., a 270 km kw. zajmują lasy. Większa część tego terenu należy do Kampinoskiego Parku Narodowego, który 21 stycznia 2000 roku został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO.

Przez Puszczę Kampinoską biegną liczne szlaki piesze, rowerowe i ścieżki dydaktyczne. To właśnie one przyciągają turystów z całego kraju, którzy chcą zażyć spaceru w pięknej leśnej scenerii lub też spędzić czas nieco aktywniej na rowerze.

Puszcza Kampinoska - szlaki

W Puszczy Kampinoskiej wyodrębniono aż 360 km szlaków turystycznych pieszych i 200 km szlaków rowerowych. Równoleżnikowo zostały wyznaczone szlaki główne. Jednym z nich jest szlak czerwony prowadzący od Dziekanowa Leśnego do Brochowa. Łączy on najbardziej atrakcyjne miejsca Kampinoskiego Parku Narodowego i pokazuje występujące tutaj wszystkie typy i rodzaje krajobrazu. Na północny i południowym pasie wydmowym znajdziemy szlak niebieski i zielony. Niektóre ze szlaków pełnią funkcję łączników.

Szlaki w Puszczy Kampinowskiej i w całym Kampinoskim Parku Narodowym oznaczone są tak jak w całej Polsce - malowane są mniej więcej co sto metrów i mają postać trzech pasków - zewnętrznych białych i środkowego w danym kolorze szlaku (czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym lub czarnym).

Wybrane szlaki piesze w puszczy Kampinoskiej:

1. Główny szlak Puszczy Kampinoskiej (czerwony) - Dziekanów Leśny - Brochów - długość ok. 55,8 km.

Wiedzie on przez cały Kampinoski Park Narodowy ze wschodu na zachód. Aby przebyć go w całości, potrzeba ok. 2 dni. W międzyczasie można przenocować np. na polu biwakowym w Roztoce lub w całorocznym schronisku młodzieżowym PTSM we wsi Łubiec.

Na tej trasie możemy podziwiać wszystkie typy i rodzaje krajobrazów Puszczy Kampinoskiej. Znajduje się tutaj też wiele ciekawych zabytków i atrakcji - m.in. wczesnośredniowieczne grodzisko "Zamczysko", kilkusetletni Dąb Profesora Kobendzy, cmentarz-mauzoleum Palmiry, kościół renesansowy w Brochowie czy Sosna Powstańców 1863 r.

2. Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza (niebieski) - Śladów - Janówek - długość 39,6 km.

Nosi imię "lirnika mazowieckiego", poety Teofila Lenartowicza, który w młodości wędrował po Puszczy Kampinoskiej.

3. Północny Szlak Krawędziowy (zielony) - Tułowice - Modlin PKP - długość 41 km.

4. Południowy Szlak Leśny (zielony) - Żelazowa Wola - Dziekanów Leśny - długość 56,1 km.

Przebiega on od domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli przez Puszczę Kampinoską do granic Warszawy.

5. Południowy Szlak Krawędziowy (niebieski) - Dąbrowa Leśna - Kampinos - długość 49,8 km.

6. Szlak im. Powstańców Warszawskich (żółty) - Leszno - Wiersze - Truskaw - długość 19,5 km.

7. Szlak im. Aleksandra Janowskiego (żółty) - Leoncin - Stara Dąbrowa - Leszno - ok. 21 km.

Jest to jeden z najbardziej reprezentatywnych szlaków dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

8. Szlak im. Zygmunta Padlewskiego (żółty) - Kampinos - Nowe Polesie - długość 16,3 km.

Szlak rowerowy w Puszczy Kampinoskiej

Szlak rowerowy został wyznaczony na istniejącej już siatce szlaków pieszych, dróg leśnych, polnych i wiejskich. Całość trasy jest przejezdna cały rok, ale sezonowo mogą pojawić się na niektórych odcinkach różne trudności - m.in. kałuże czy śnieg.

Główny szlak (zielony) biegnie dookoła Puszczy Kampinoskiej i tworzy pętlę o długości 145 km.

Zobacz także: Lubniewice - "miasto miłości" w woj. lubuskim. Leży pośród jezior, lasów i oferuje wiele atrakcji

Puszcza Kampinoska - atrakcje

W Puszczy Kampinoskiej znajdziemy liczne atrakcje, które przyciągają tysiące turystów z kraju. Są one zlokalizowane głównie na szlakach turystycznych, więc łatwo do nich dotrzeć i ich nie przeoczyć. Największe atrakcje Puszczy Kampinoskiej:

Cmentarz Wojenny Palmiry. Jest to miejsce, które upamiętnia śmierć ok. 2000 Polaków zabitych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Przy cmentarzu znajduje się również muzeum, które warto odwiedzić.

Zamczysko. Jest to pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzisku.

Dąb Profesora Kobendzy. Drzewo liczy sobie kilkaset lat i jest punktem obowiązkowym dla turystów, którzy spacerują po Puszczy Kampinoskiej szlakiem głównym z oznaczeniem czerwonym.

Sosna Powstańców 1863 r.

Kościół renesansowy z XVI w. w Brochowie.

Szlachecki dwór klasycystyczny z ok. 1800 r. w Tułowicach.

Dom Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Jest to miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, a obecnie muzeum kompozytora. Wokół domu zlokalizowany jest park utworzony w latach 1931-1937.

Sochaczewska Kolej Muzealna. Dzięki niej można się dostać do Puszczy Kampinoskiej. Jest to wąskotorowa kolejka, która pokonuje trasę o długości 18 km z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie do Tułowic. 

Warto wspomnieć również o tym, że na terenie KPN żyją różne gatunki zwierząt, które również można spotkać podczas spaceru po tych terenach. One także - wraz z bogatą roślinnością - stanowią atrakcję tego terenu.

Puszcza Kampinoska - zwierzęta

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego żyje mnóstwo różnych gatunków zwierząt. Szacuje się, że tę powierzchnię zamieszkuje kilka tysięcy bezkręgowców, ok. 30 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, ponad 200 gatunków ptaków i ponad 50 gatunków ssaków. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego i Puszczy Kampinoskiej jest łoś. Kiedyś występował on tu powszechnie, później prawie całkowicie wyginął, ale podjęto udaną próbę przywrócenia gatunku. Dzisiaj często spotyka się te zwierzęta na terenie puszczy. 

Ponadto można tu także zobaczyć bobry, rysie, wydry, lisy, jelenie, jenoty, borsuki, jeże, dziki, nietoperze, sarny, a nawet wilki. Z ptaków spotkamy tutaj bociana, żurawia, bielika, czaplę i derkacza.

Puszcza Kampinoska - historia

Duża część Puszczy Kampinoskiej wchodzi w skład Kampinoskiego Parku Narodowego, który został utworzony 16 stycznia 1959 roku dzięki inicjatywie Jadwigi i Romana Kobendzów. Sam park zajmuje powierzchnię ponad 38 544 ha, z czego 72,40 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach w woj. łódzkim.

Puszcza Kampinoska tworzy na terenie KPN odrębny kompleks przyrodniczy. Teren ten został ukształtowany przez wody z topniejącego lodowca, które spływały do morza szerokim korytem Prawisły. Ówczesne wyspy dały początek obecnym wydmom, a w dawnych korytach utworzyły się bagna.

Zobacz także: Puszcza Białowieska: zielony skarb Polski. Odkrywamy największe atrakcje i szlaki