Zamknij

Rzeka Barycz skażona. „Poprawia się sytuacja związana z zanieczyszczeniem”

10.07.2020 09:13
Rzeka Barycz
fot. Shutterstock

W ostatnich dniach mówiło się o katastrofie ekologicznej w dolinie Baryczy. Skażony został 60-kilometrowy odcinek rzeki - zauważono czarną substancję unoszącą się na powierzchni wody i towarzyszący jej nieprzyjemny zapach. Okazuje się, że nieznacznie poprawiła się sytuacja związana z zanieczyszczeniem rzeki Barycz - poinformował regionalny oddział Wód Polskich we Wrocławiu.

Skażenie rzeki Barycz na odcinku Odolanów-Wąsocz wykryto na początku lipca. Na powierzchnię rzeki na terenie dwóch województw (wielkopolskiego i dolnośląskiego) na odcinku 60 km pojawiła się czarna substancja i masowo wypłynęły śnięte ryby. Natychmiast zamknięto dopływy wody do wszystkich stawów i rezerwatu Stawy Milickie. Zawiadomiono też Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Stwierdzono wówczas brak tlenu oraz wysokie stężenie azotu organicznego i amonowego, co prowadzi do śmierci żyjących w rzece ryb.  

Dolina Baryczy. "Sytuacja uległa poprawie"

W komunikacie przesłanym PAP Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podał, że w czwartek odbyła się kolejna wizja terenowa na rzece Barycz. Jak podano, w ostatnich dniach została usunięta cześć nieczystości w obrębie obiektów hydrotechnicznych. Według Wód Polskich ponowne oględziny rzeki wykazały, że sytuacja związana z zanieczyszczeniem Baryczy uległa poprawie. – Polepszają się warunki tlenowe, napowietrzenie i przejrzystość wody – podano w komunikacie. 

Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu, podkreślił, że sytuacja na Baryczy jest lepsza, niż pierwotnie zakładano. 

– Prosimy również o cierpliwość z wysuwaniem oskarżeń, dopóki swoich czynności nie zakończą odpowiednio uprawnione do tego organy, policja i prokuratura. Wody Polskie nieustająco podejmują wzmożone działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków tego zdarzenia – powiedział dyrektor.

Wody Polskie wskazały też na opinię inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z której wynika, że rosną wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi 1 lipca.

Co ze Stawami Milickimi?

Piotr Połulich, prezes zarządu spółki Stawy Milickie, podkreślił, że Stawy Milickie nie ucierpiały w wyniki zanieczyszczenia Baryczy. 

– Rezerwat przyrody i kompleks stawów są bezpieczne, a tereny zarządzane przez naszą spółkę pozostają otwarte dla turystów. Na bieżąco monitorujemy całą sytuację i obecnie nie ma zagrożenia, że wystąpią na naszym obszarze negatywne zjawiska – powiedział.

Czym rzeka Barycz została skażona?

Jak podano, wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez WIOŚ wskazują, że źródłem głównego zanieczyszczenia są tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą. Stwierdzono tam rozmyte z powodu intensywnych opadów deszczu pryzmy nawozów naturalnych. – Możliwe są także inne źródła zanieczyszczeń, których inspektorzy WIOŚ nadal poszukują – podano.

Rzeka Barycz przepływa przez największy w Polsce rezerwat przyrody. Niezwykły Park Krajobrazowy Dolina Baryczy jest jedną z najważniejszych w Europie ostoi ptaków wodno-błotnych. Na jego terenie znajduje się kompleks prawie 300 stawów rybnych, tzw. Stawy Milickie, a także inne mniejsze rezerwaty przyrody.

Źródło: PAP