Zamknij

Wiza Schengen – co to jest i jakie daje uprawnienia?

Redakcja
19.12.2020 16:16
Tablica Schengen
fot. Shutterstock

Wiza Schengen to dokument wydawany dla niektórych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, uprawniający ich do poruszania się po wszystkich krajach Strefy Schengen. Strefa Schengen, wiza Schengen a wiza krajowa – dowiedz się najważniejszych rzeczy!

Wiza Schengen to niezbędna formalność do tego, by cudzoziemiec mógł legalnie przebywać na terytorium państwa należącego do Strefy Schengen. Taka wiza uprawnia również do poruszania się po terenie wszystkich krajów należących do Strefy. O wydanie należy zwrócić się do konsulatu państwa, które jest docelowym miejscem podróży. Zobacz, jak starać się o taki dokument i jaki jest zakres uprawnień, jaki daje.

Zobacz także: Wiza do Egiptu - jak ją otrzymać?

Strefa Schengen a wiza Schengen

Strefa Schengen to obszar, na którym zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. W jej skład wchodzi 26 państw. Ich obywatele mogą swobodnie poruszać się po krajach strefy bez dodatkowych dokumentów. W przypadku cudzoziemców z kraju spoza Strefy obowiązuje właśnie wiza Schengen. Wydawana jest do jednego państwa, jednak uprawnia do poruszania się po całej strefie.

Do strefy Schengen należą:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Włochy,

a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria (te ostatnie cztery państwa obszaru Schengen nie należą do UE).

Do strefy Schengen nie należą:

 • Cypr,
 • Bułgaria,
 • Irlandia,
 • Rumunia,
 • Wielka Brytania,
 • Chorwacja.

Kraje znajdujące się w Strefie Schengen mają ujednoliconą politykę wizową. W praktyce oznacza to tyle, że do poruszania się po ich terytorium wystarczy jedna wiza – właśnie wiza Schengen. Cudzoziemcy wybierający się do Polski, mogą starać się o dwa dokumenty:

 • wizę Schengen
 • wizę krajową.

Wiza Schengen – definicja i uprawnienia

Cudzoziemcy z niektórych krajów, którzy wybierają się w podróż do państwa należącego do Strefy Schengen, muszą posiadać wizę. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli będą chcieli podróżować także po sąsiednich krajach, nie będą musieli wyrabiać dodatkowego dokumentu. Wiza Schengen uprawnia bowiem nie tylko do pobytu na terenie konkretnego państwa, ale także do przemieszczania się na całym obszarze, który należy do Strefy Schengen. Wniosek o wizę należy złożyć do konsula państwa, do jakiego docelowo podróżujący chce się wybrać.

 • Decyzja o przyznaniu dokumentu należy do konsulatu państwa członkowskiego, w którego obszarze mieszka osoba starająca się o wizę.

Wiza Schengen a wiza krajowa

 • Wiza Schengen, podobnie jak w przypadku pojedynczych wiz uprawniających do wjazdu na terytorium tylko jednego kraju, także jest ograniczona czasowo. Uprawnia do pobytu łącznie nie dłuższego niż 90 dni w okresie półrocznym, który liczony jest od daty pierwszego wjazdu. Wiza uprawnia do wielokrotnego wjazdu. Co w przypadku, gdy planowany jest dłuższy pobyt? Wówczas potrzebna będzie wiza krajowa. Jest ona dokumentem długoterminowym – wydawanym maksymalnie na rok. Uprawnia do pobytu na terenie Polski przez minimum 91 dni w okresie półrocznym od daty pierwszego wjazdu. Wiza krajowa daje bardzo podobne uprawnienia, co wiza Schengen – różnica polega w zasadzie tylko na tym, że wydawana jest na pobyt w konkretnym państwie.

Wiza Schengen – wniosek i dokumenty

Co będzie potrzebne do wyrobienia wizy Schengen? Niezbędne będą:

 • dokument podróży (wydany w ciągu ostatnich 10 lat, posiadający minimum 2 wolne strony i ważny przez minimum 3 miesiące po planowanym wyjeździe ze Strefy Schengen),
 • wniosek i opłata wizowa,
 • zdjęcie biometryczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne ważne w całym obszarze Strefy Schengen, opiewające na wysokość minimum 30 tysięcy Euro,
 • dokumenty potwierdzające cel wyjazdu, miejsce zakwaterowania, ilość środków na utrzymanie się podczas pobytu.

Aby uzyskać jak najbardziej rzetelne i aktualne informacje, przed złożeniem wniosku najlepiej skontaktować się z urzędem konsularnym właściwym dla danego państwa.

Każdy kraj ma swoje zasady dotyczące tego, kto może wjechać na jego terytorium. W związku z tym warto przed wyprawą zapoznać się z wszelkimi formalnościami, żeby później nie dać się zaskoczyć. Takie dokumenty jak wiza wymagają zrobienia odpowiedniego zdjęcia i często udania się do konkretnego urzędu. Dlatego też warto zaplanować się dużo wcześniej. Sprawdźcie koniecznie, czy w krajach należących do Schengen wymagana jest wiza i przeczytajcie, kto musi spełnić ten wymóg.