Zamknij

Maturzyści nie mają obecnie łatwego życia i żyją w niepewności. Jednak każdy moment jest dobry, by powtórzyć materiał i utrwalić wiedzę. Sprawdź, czy zdałbyś maturę z wiedzy o społeczeństwie. To quiz nie tylko dla uczniów!

Pytanie 1

Władza wierzchnia w Polce należy do:

Władza wierzchnia w Polce należy do:
fot. pixabay.com

Pytanie 2

Kto wykonuje obowiązki w przypadku zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta RP?

Kto wykonuje obowiązki w przypadku zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta RP?
fot. pixabay.com

Pytanie 3

Ile lat co najmniej musi mieć kandydat na prezydenta RP?

Ile lat co najmniej musi mieć kandydat na prezydenta RP?
fot. pixabay.com

Pytanie 4

W Zgromadzeniu Ogólnym ONZ każde państwo członkowskie ma:

W Zgromadzeniu Ogólnym ONZ każde państwo członkowskie ma:
fot. pixabay.com

Pytanie 5

Czy oskarżony przed sądem sam musi dowieść swojej niewinności?

Czy oskarżony przed sądem sam musi dowieść swojej niewinności?
fot. pixabay.com

Pytanie 6

Kto stworzył pojęcie niewidzialnej ręki rynku?

Kto stworzył pojęcie niewidzialnej ręki rynku?
fot. pixabay.com

Pytanie 7

System kaclerski to typ rządów występujący w:

Pytanie 8

Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą:

Pytanie 9

Prawo łaski to szczególne uprawnienie:

Prawo łaski to szczególne uprawnienie:
fot. pixabay.com

Pytanie 10

Ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie był:

Ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie był:
fot. pixabay.com
Sprawdź wynik