Zamknij

QUIZ: Czy zdałbyś maturę 2020 z matematyki? Rozwiąż tegoroczne zadania

10.06.2020 14:29

Matura 2020 z matematyki za nami. Po zakończeniu egzaminu wielu maturzystów twierdziło, że tegoroczne zadania nie należały do najłatwiejszych. Myślisz, że zdałbyś maturę 2020 z matematyki? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy zaliczyłbyś tegoroczny egzamin.

Pytanie 1

Prosta przechodząca przez punkty A = (3,-2) i B = (-1,6) jest określona równaniem:

Pytanie 2

Wartość wyrażenia x2 (do potęgi 2) – 6x + 9 dla x = √3 + 3 jest równa:

Pytanie 3

Punkt B jest obrazem punktu A = (-3, 5) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa:

Pytanie 4

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o:

Pytanie 5

Przekątna sześcianu ma długość 4√3 . Pole powierzchni tego sześcianu jest równe:

Pytanie 6

Suma wszystkich rozwiązań równania x (x-3) (x+2) =0 jest równa:

Pytanie 7

Cztery liczby: 2, 3, a, 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem:

Pytanie 8

Równanie x(x-2)=(x-2)2 (do potęgi 2) w zbiorze liczb rzeczywistych:

Pytanie 9

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

Sprawdź wynik