Zamknij
Test
Bezpieczne systemy społeczne
Bezpieczne systemy społeczne
Podcast pokazuje, jak rodzą się pomysły, za którymi idzie realna pomoc drugiemu człowiekowi. Nikt inny nie mógłby o tym lepiej opowiedzieć, jak tylko reprezentantki instytucji, które za konkretne działania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” odpowiadały. Przed mikrofonem usiadły: Pani Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani Monika Zembrzycka – pełniąca obowiązki Zastępczyni Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kierowała projektem. Pani Magdalena Popłońska-Kowalska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – czyli jednej z wielu jednostek, do których trafiły pieniądze z projektu i w konkretny sposób zostały zagospodarowane. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020.