Nosel Wkręca: Kamil dzwoni do szkoły w sprawie pilnego przesłuchania uczniów [POSŁUCHAJ]

28.02.2018 12:23
xxx zet

Kamil, jako Mor­ta­dela Andżela z Kura­to­rium Oświaty dzwoni do dyrek­tor­stwa szkoły w spra­wie roz­pla­no­wa­nia zapo­trze­bo­wa­nia na pokoje odosob­nie­nia dla uczniów. Wszystko przez to, że urzęd­nicy skar­bowi w towa­rzy­stwie szkol­nego peda­goga będą robili spe­cjalne prze­słu­cha­nia doty­czące zezna­nia mająt­ko­wego rodzica. Posłu­chaj naj­now­szego wkrętu Nosela i zrób sobie dzień!

Wkręć znajomych z Kamilem Noselem!

Kliknij tutaj i zgłoś swój wkręt!

Napisz, kogo chcesz wkręcić, kim jest twoja „ofiara”, podaj nam jej numer telefonu i... czekaj! Kamil Nosel weźmie sprawy w swoje ręce! Może to właśnie twój znajomy będzie musiał na przykład uwolnić Nosela zamkniętego w szafie!

Nosel Wkręca w Radiu ZET! Od poniedziałku do piątku o 7:40

Oceń