„The Crown“ – bliskie spojrzenie na księżną Dianę i Margaret Thatcher na serii nowych plakatów