Pracujący rodzice poświęcają więcej czasu nauce dzieci niż bezrobotni

21.05.2018 15:54

Instytut Badań Strukturalnych opublikował wyniki badań analizujących związek między elastycznością czasu pracy rodziców a ilością czasu, jaką przeznaczają na aktywności edukacyjne z dziećmi, takie jak gra, zabawa czy zadania edukacyjne. Wnioski z badania przeczą przekonaniu, że spędzanie większości czasu w domu pozwala lepiej zająć się edukacją i rozwojem dzieci.

malowanie z dzieckiem fot. Pixabay

Jak informują autorki badania pt. „Elastyczność czasu pracy a «jakość czasu» spędzanego z dziećmi”, dotyczy ono związku między elastycznością czasu pracy rodziców a ilością czasu, jaką przeznaczają na aktywności edukacyjne z dziećmi, takie jak gra, zabawa i zadania edukacyjne. Autorka badania próbują odpowiedzieć na trzy pytania o opiekę rodzicielską i zaangażowanie w edukację potomstwa:

— Jakie cechy rodzicielskie wpływają na ich zaangażowanie w rozwój dziecka?

— Czy pracujący rodzice poświęcają mniej czasu na zabawy edukacyjne z dzieckiem w porównaniu do rodziców niepracujących?

— Czy zaangażowanie rodziców ma związek z elastycznością ich czasu pracy lub jej brakiem?

Iga Magda i Roma Keister ze Szkoły Głównej Handlowej – autorki badania – przeanalizowały ilość czasu spędzanego przez rodziców na różnych aktywnościach edukacyjnych z dziećmi, takich jak czytanie, zabawa lub nauka nowych umiejętności. Posłużyły się również danymi z badania panelowego polskich gospodarstw domowych z lat 2013-2014.

Rodzice aktywni zawodowo bardziej angażują się w edukację dzieci

— Nasze wyniki pokazują, że ani status zawodowy rodziców, ani regulacje ich czasu pracy nie mają statystycznie istotnego znaczenia dla ilości czasu poświęcanego na naukę i zabawę z dziećmi. Główną rolę odgrywają tu kapitał społeczny i kulturowy rodziców, które okazują się głównymi determinantami inwestycji w czas spędzany z dziećmi — informują autorki.

— Z naszych badań wynika, że więcej czasu na aktywnościach edukacyjnych i zabawie z dziećmi spędzają rodzice pracujący zawodowo niż rodzice bezrobotni. Ponadto, wbrew oczekiwaniom, większa elastyczność czasu  pracy rodziców nie wpływa na ilość czasu, jaką spędzają na nauce i zabawie z dziećmi. Większe znaczenie mają cechy społeczno-ekonomiczne rodziców, takie jak: poziom wykształcenia oraz wartości i postawy wyniesione z domu rodzinnego, a także wiek pozostałych dzieci w gospodarstwie domowym. Nasze wyniki sugerują, że lepiej wykształceni rodzice częściej znajdują czas na aktywności edukacyjne z dziećmi, niezależnie od swoich ograniczeń czasowych wynikających z zatrudnienia i jego nieelastyczności — czytamy w streszczeniu opisu badania na stronie ibs.org.pl.

3

Świadomość roli edukacji kluczowa

Wyniki omawianych badań prowadzą do niezwykle interesującej i ważnej konkluzji, która jeszcze większego znaczenia nabiera w kontekście bieżącej polityki rodzinnej i zawodowej dezaktywizacji kobiet, związanej m.in. z programem 500+.

— To nie jest też tak, że dobrze wykształcona osoba, która z jakichś powodów ląduje nagle w domu i nie ma pracy, przestaje się tym dzieckiem zajmować. Nic z tych rzeczy. Nasze badania pokazują jednak, że argument, iż kobiety potrzebują wsparcia, aby zostać w domu i poświęcać się kształtowaniu potomstwa nie działa, bo to nie w samym czasie leży problem, a w świadomości i edukacji — wyjaśnia Iga Magda w rozmowie z Business Insider Polska.

Jednocześnie — patrząc z drugiej strony — nawet jeśli kobieta (szczególnie ta wykształcona) znajdzie pracę, to nie będzie to oznaczać, że będzie mniej czasu poświęcać edukacji swojego dziecka. Przeciwnie: dla niej, jako osoby wykształconej, inwestowanie czasu w edukację dziecka będzie nadal bardzo ważne.

Pełna wersja badania dostępna jest w języku angielskim: „Working time flexibility and parental «Quality time» spent with children”.

RadioZET.pl/ibs.org.pl/Business Insider/SA

Oceń