Słuchaj
Mateusz Ptaszyński, Marcin Sońta
Aga Kołodziejska
Damian Michałowski, Ewelina Pacyna
Marcin Łukasik
Beata Tadla
Redakcja Radia ZET
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Pracujący rodzice poświęcają więcej czasu nauce dzieci niż bezrobotni

21.05.2018 15:54

Instytut Badań Strukturalnych opublikował wyniki badań analizujących związek między elastycznością czasu pracy rodziców a ilością czasu, jaką przeznaczają na aktywności edukacyjne z dziećmi, takie jak gra, zabawa czy zadania edukacyjne. Wnioski z badania przeczą przekonaniu, że spędzanie większości czasu w domu pozwala lepiej zająć się edukacją i rozwojem dzieci.

malowanie z dzieckiem fot. Pixabay

Jak informują autorki badania pt. „Elastyczność czasu pracy a «jakość czasu» spędzanego z dziećmi”, dotyczy ono związku między elastycznością czasu pracy rodziców a ilością czasu, jaką przeznaczają na aktywności edukacyjne z dziećmi, takie jak gra, zabawa i zadania edukacyjne. Autorka badania próbują odpowiedzieć na trzy pytania o opiekę rodzicielską i zaangażowanie w edukację potomstwa:

— Jakie cechy rodzicielskie wpływają na ich zaangażowanie w rozwój dziecka?

— Czy pracujący rodzice poświęcają mniej czasu na zabawy edukacyjne z dzieckiem w porównaniu do rodziców niepracujących?

— Czy zaangażowanie rodziców ma związek z elastycznością ich czasu pracy lub jej brakiem?

Iga Magda i Roma Keister ze Szkoły Głównej Handlowej – autorki badania – przeanalizowały ilość czasu spędzanego przez rodziców na różnych aktywnościach edukacyjnych z dziećmi, takich jak czytanie, zabawa lub nauka nowych umiejętności. Posłużyły się również danymi z badania panelowego polskich gospodarstw domowych z lat 2013-2014.

Rodzice aktywni zawodowo bardziej angażują się w edukację dzieci

— Nasze wyniki pokazują, że ani status zawodowy rodziców, ani regulacje ich czasu pracy nie mają statystycznie istotnego znaczenia dla ilości czasu poświęcanego na naukę i zabawę z dziećmi. Główną rolę odgrywają tu kapitał społeczny i kulturowy rodziców, które okazują się głównymi determinantami inwestycji w czas spędzany z dziećmi — informują autorki.

— Z naszych badań wynika, że więcej czasu na aktywnościach edukacyjnych i zabawie z dziećmi spędzają rodzice pracujący zawodowo niż rodzice bezrobotni. Ponadto, wbrew oczekiwaniom, większa elastyczność czasu  pracy rodziców nie wpływa na ilość czasu, jaką spędzają na nauce i zabawie z dziećmi. Większe znaczenie mają cechy społeczno-ekonomiczne rodziców, takie jak: poziom wykształcenia oraz wartości i postawy wyniesione z domu rodzinnego, a także wiek pozostałych dzieci w gospodarstwie domowym. Nasze wyniki sugerują, że lepiej wykształceni rodzice częściej znajdują czas na aktywności edukacyjne z dziećmi, niezależnie od swoich ograniczeń czasowych wynikających z zatrudnienia i jego nieelastyczności — czytamy w streszczeniu opisu badania na stronie ibs.org.pl.

3

Świadomość roli edukacji kluczowa

Wyniki omawianych badań prowadzą do niezwykle interesującej i ważnej konkluzji, która jeszcze większego znaczenia nabiera w kontekście bieżącej polityki rodzinnej i zawodowej dezaktywizacji kobiet, związanej m.in. z programem 500+.

— To nie jest też tak, że dobrze wykształcona osoba, która z jakichś powodów ląduje nagle w domu i nie ma pracy, przestaje się tym dzieckiem zajmować. Nic z tych rzeczy. Nasze badania pokazują jednak, że argument, iż kobiety potrzebują wsparcia, aby zostać w domu i poświęcać się kształtowaniu potomstwa nie działa, bo to nie w samym czasie leży problem, a w świadomości i edukacji — wyjaśnia Iga Magda w rozmowie z Business Insider Polska.

Jednocześnie — patrząc z drugiej strony — nawet jeśli kobieta (szczególnie ta wykształcona) znajdzie pracę, to nie będzie to oznaczać, że będzie mniej czasu poświęcać edukacji swojego dziecka. Przeciwnie: dla niej, jako osoby wykształconej, inwestowanie czasu w edukację dziecka będzie nadal bardzo ważne.

Pełna wersja badania dostępna jest w języku angielskim: „Working time flexibility and parental «Quality time» spent with children”.

RadioZET.pl/ibs.org.pl/Business Insider/SA

Oceń