Rodzice złamali obowiązek szkolny i zabrali dzieci na urlop. Zlapała ich policja

23.05.2018 17:08

Kilka dni temu na niemieckim lotnisku Memmingen policja zatrzymała 10 rodzin, które chciały udać się na urlop. Powodem zatrzymania było złamanie obowiązku szkolnego: w trakcie roku szkolnego dziecko powinno uczęszczać do szkoły. Jak regulują to polskie przepisy?

urlop fot. Pixabay

Kilka niemieckich rodzin zostało ukaranych grzywną za zabranie dzieci ze szkoły przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, szkoła jest obowiązkowa, więc rodzice nie mogą zabierać dzieci ze szkoły przed rozpoczęciem wakacji.

Kara za złamanie obowiązku szkolnego

Policja na bawarskim lotnisku w Memmingen ustaliła, że dzieci miały jechać z rodzicami na urlop bez wiedzy i zgody szkoły. W związku z tym funkcjonariusze oskarżyli rodziców o umożliwienie dzieciom omijania obowiązku szkolnego. Kara za wagary może wynosić w Niemczech nawet 1000 euro. W swoim oświadczeniu apeluje do rodziców, by nie zabierali dzieci ze szkół jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wakacji tylko z powodu rezerwacji tańszych lotów. Każda dłuższa nieobecnośc dziecka w szkole powinna zostać uzgodniona z nauczycielami lub dyrekcją placówki szkolnej.

Ostatecznie rodzicom i dzieciom pozwolono wyjechać, jednak rodzice po powrocie mają wyjaśnić, dlaczego naruszyli obowiązek szkolny. Jeśli tłumaczenia te nie będą zadowalające, władze mogą ukarać ich grzywną. Tego typu kary pieniężne tylko w 2017 roku nałożono w Niemczech na ponad 5,5 tysiąca rodzin.

Obowiązek szkolny w Polsce — co mówią przepisy?

Podobnie jak i w Niemczech, dzieci mają obowiązek szkolny. Oznacza to, że w czasie trwania semestru muszą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Wszelkie nieobecności dziecka – np. z powodu choroby – wymagają usprawiedliwienia od rodzica. Duża liczba nieusprawiedliwionych dni skutkować może obniżeniem oceny z zachowania, a w skrajnych przypadkach (zależnie od wieku dziecka) doprowadzić do niepromowania ucznia do wyższej klasy. (Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania – § 17 ust. 1. rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

W praktyce to do dyrektorów szkół należy ocena, czy dana nieobecność ucznia może zostać usprawiedliwiona. Niektórzy rodzice – co łatwo znaleźć można na forach internetowych – ukrywają, że nieobecność ich dziecka spowodowana była urlopem. Inni wręcz się z tym nie kryją, a dzieci mówią wprost, że nie będzie ich w szkole, bo jadą z rodzicami na urlop. Z formalnego punktu widzenia, jeśli dziecko nie ma problemów z nauką i ma już wystawione oceny, wyjazd w czerwcu nie jest problemem. Jednak gorzej jest, kiedy dziecko np. ma poprawiać stopnie. Wtedy rodzic odbiera mu taką możliwość.

Zgodnie z przepisami rodzice mają obowiązek zapewnić dzieciom regularne uczęszczanie na zajęcia. Jeśli rodzice od tego obowiązku się uchylają, może im grozić grzywna nawet 10 tysięcy złotych – informuje „Gazeta Prawna”. „Jeżeli dziecko opuszcza zajęcia szkolne (co najmniej 50 proc. w ciągu miesiąca), dyrektor szkoły wysyła do rodziców pisemne upomnienie, a rodzice mają 7 dni na odpowiedź” —  czytamy w serwisie. Ostatecznie tego typu kary zdarzają się rzadko, a to do dyrekcji placówki należy decyzja o uwzględnieniu usprawiedliwień za nieobecność ucznia z powodów innych niż choroba.

Jak informują przedstawiciele biur podróży, od pewnego czasu zaobserwować można zwiększający się popyt na rodzinne wyjazdy w czerwcu i wrześniu – czyli w trakcie roku szkolnego. Rodzice decydują się na to ze względu na korzystniejsze ceny i mniejszy tłok w letnich miejscowościach.

RadioZET.pl/euronews.com/WP/SA

Oceń
Tagi