Nie dostał w więzieniu wegańskiej żywności - wygrał przed sądem

17.08.2017 12:14

Polak osadzony w jednym z zakładów karnych zażądał od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 100 tys. złotych za to, że placówka zlekceważyła jego prawo do niejedzenia produktów mięsnych i pochodzenia odzwierzęcego. W pierwszej instancji przegrał, jednak Sąd Apelacyjny przyznał mu rację.

Więzienie weganin sąd wyrok fot. Pixabay

Choć więzień nie wygrał 100 tys. złotych, o które wnioskował, a jedynie 10 procent tej kwoty, to jednak z pewnością cieszy się z tej wygranej. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który rozpatrywał sprawę po pierwszym, niekorzystnym dla osadzonego wyroku, orzekł, że "nikt nie może wbrew woli konkretnej osoby nakazać jej jedzenia określonych produktów". Właśnie na to skarżył się więzień. Jego zdaniem więzienie, poprzez niezapewnienie mu posiłków bez składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego w składzie, naruszyło jego dobra osobiste oraz prawo do wolności. Oprócz tego, osadzony narażony był na szykany oraz głód.

Sąd pierwszej instancji oddalił pozew, stwierdzając, że to, czego domagał się więzień, nie mieściło się w katalogu dóbr osobistych wynikających w art. 23 k.c. W dalszym uzasadnieniu wskazano, że osadzony nie manifestował swoich poglądów ani wegańskiego stylu życia.

Jednak już Sąd Apelacyjny w Szczecinie przyznał powodowi rację. Jak zaznaczono w wyroku, Sąd Okręgowy nie uwzględnił faktu, że mężczyzna prosił dyrekcję placówki o dostarczanie posiłków wegańskich z przyczyn wyznaniowo-poglądowych, a tych - zgodnie z prawem - nikt nie może zmusić drugiej osoby do manifestowania czy udowadniania swojego światopoglądu. W oparciu o to SA przyznał powodowi 10 tys. zadośćuczynienia

RadioZET.pl/bezprawnik/SA

Oceń