Zamknij

Światowy Dzień Bez Papierosa: Palenie papierosów to wciąż bardzo duży problem w Polsce

Sylwia Wamej
31.05.2019 10:24
Palenie papierosów
fot. Shutterstock

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Papierosa. Palenie papierosów, choć modne, jest bardzo dużym problemem zarówno na świecie, jak i w Polsce. Kto najczęściej sięga po „dymka”?

Światowy Dzień Bez Papierosa: Palenie to problem globalny

31 maja obchodzony jest  Światowy Dzień Bez Papierosa. Według badania, jakie na zlecenie GIS zrealizował KANTAR Public, do codziennego sięgania po „dymka” przyznaje się blisko jedna czwarta Polaków. 24% osób sięgających regularne po papierosa to blisko 9 mln Polaków. Dla porównania – w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego wzięło udział 13,6 mln osób. Palenie papierosów to problem globalny. W Polsce odsetek regularnych palaczy zmalał z 31% w 2011 roku do 24% w roku 2015. Z kolei w 2017 roku, czyli w roku, w którym przeprowadzono ostatnie oficjalne badania na ten temat, odsetek ten nie uległ zmianie. 

>> Papieros to trucizna. Czy wiesz, jakie toksyny się w nim znajdują?

Światowy Dzień Bez Papierosa: Kto sięga częściej po papierosy?

W Polsce po papierosy częściej sięgają mężczyźni. 31% mężczyzn i 18% kobiet – tyle Polek i Polaków jest uzależnionych od palenia papierosów. Wśród mężczyzn najczęściej palą ci między 40. i 50. rokiem życiem oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a także ci źle oceniający swoją sytuację materialną. Z kolei wśród kobiet osobami najczęściej palącymi tytoń są 30-latki, panie osiągające niskie dochody, a także gospodynie domowe. Jednak najwyższy odsetek palących zanotowano w środowisku bezrobotnych oraz wśród tych, którzy źle oceniają swoją sytuację materialną. Najmniej palących jest w środowiskach z wyższym wykształceniem. Dlatego inicjatywy takie jak Światowy Dzień Bez Papierosa to dobry sposób, aby pomóc uzależnionym w walce  z życiem bez dymu. 80% palących Polaków deklaruje, że chce rzucić palenie. Udaje się to zaledwie jednemu na dwudziestu.

Z powodu chorób odtytoniowych ktoś na świecie umiera co 6 sekund. Rocznie to 6 milionów osób, z czego 600 tysięcy w wyniku biernego palenia. Do 2030 roku, jak przewidują eksperci z WHO, liczba ta może wzrosnąć aż o jedną trzecią. 

shutterstock_1106869442
fot. Shutterstock

Światowy Dzień Bez Papierosa: Jak rozwiązać problem palenia?

Choć zawsze najlepiej jest całkowicie pożegnać się z nałogiem, to patrząc globalnie, nie ma co liczyć na to, że dzięki zakazom prawnym palenie tytoniu zostanie całkowicie wyeliminowana z życia społecznego – podobnie jak nie udało się tą drogą wyeliminować alkoholu i nie udaje się wyeliminować innych używek.

Zdaniem rosnącej liczby ekspertów ds. zdrowia publicznego szansą na ograniczenie epidemii papierosów jest koncepcja redukcji szkodliwości palenia (ang. Tobacco Harm Reduction). Zgodnie z nią palaczom, którzy nie chcą rzucić papierosów albo bezskutecznie próbują to zrobić, od jakiegoś czasu oferuje się produkty alternatywne, takie jak wystandaryzowane e-papierosy i podgrzewacze tytoniu (np. IQOS). Wyniki wielu badań naukowych prowadzonych nie tylko przez producentów, ale także organizacje rządowe i niezależne instytuty naukowo-badawcze wskazują, że generowany przez nie aerozol zawiera zdecydowanie mniej szkodliwych substancji niż dym ulatniający się z klasycznego papierosa.

Zagłosuj

Palisz papierosy?

Liczba głosów:

RadioZEt.pl/ SW

Zobacz także