Zamknij

mBank niewłaściwie pobierał opłaty - sprawdź jak odzyskać pieniądze

Redakcja
22.05.2017 15:32
mBank niewłaściwie pobierał opłaty - sprawdź jak odzyskać pieniądze
fot. pexels

Osoby, którym mBank niesłusznie pobrał opłatę, mają czas na złożenie reklamacji do 30 czerwca.

Dzięki decyzji wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o zwrot opłat mogą ubiegać się klienci korzystający z kont: mKonto Aquarius, izzyKonto i eKonto. Mieli oni otrzymać darmową kartę debetową do swojego rachunku, pod warunkiem płatności tą kartą na kwotę minimum 100 złotych w miesiącu.

Problematyczne okazało się jednak to, w jaki sposób naliczano niektóre transakcje. Czasem zanim dana operacja zostanie zaksięgowana potrafi minąć kilka dni, a więc płatność dokonana pod koniec danego miesiąca kalendarzowego mogła zostać naliczona na następny. A to oznaczało pobranie przez bank prowizji.

Zagłosuj

Zdarzyło Ci się, że jakaś instytucja niewłaściwie naliczyła opłaty na Twoim rachunku?

Liczba głosów:

UOKiK przeanalizował całą sytuację i wymusił na mBanku możliwość zwrotu kwoty prowizji pobranej przez bank. Dotyczy to prowizji pobranych między 1 lipca 2014 roku a końcem 2016 roku.

mBank oficjalnie ustosunkował się do tej informacji i  wydał następujące wyjaśnienie:

(...) wyjaśniamy, że w niektórych reklamach debetowych kart płatniczych, w których mBank informował, że warunkiem zwalniającym z miesięcznej opłaty za kartę jest dokonanie płatności na określoną kwotę, wspomniana informacja nie była wystarczająco precyzyjna, w związku z czym użytkownicy kart mogli poczuć się wprowadzeni w błąd co do faktycznych warunków zwolnienia z opłaty miesięcznej za debetową kartę płatniczą.

W związku z powyższym mBank oferuje zwrot miesięcznych opłat za kartę debetową wydaną do prowadzonych przez mBank rachunków bankowych o nazwie: mKonto Aquarius, izzyKonto oraz eKonto, pobranych w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2017 r. konsumentom, którzy dokonali transakcji warunkującej zwolnienie z opłaty ww. kartą w danym miesiącu kalendarzowym lecz nie uwzględnionej przez mBank S.A. jako spełnienie warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty wskutek jej rozliczenia w kolejnych miesiącach kalendarzowych oraz którzy zgłoszą w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. reklamacje w zakresie określonym powyżej.

Radiozet.pl/AM