Napisz list, wygraj dom - zaskakująca oferta pisarki