Zamknij

Sprawdź, czy zdałbyś maturę z języka polskiego

Redakcja
24.04.2018 14:28

Pytanie 1

Buntownik, człowiek, który przeciwstawia się obowiązującym w społeczeństwie normom, a jednocześnie osoba zagubiona, tajemnicza, kierująca się w życiu emocjami to:

Pytanie 2

Sztuka przekonywania kogoś do własnych racji to:

Pytanie 3

Walka z wiatrakami to:

Pytanie 4

Funkcja fatyczna tekstu to:

Pytanie 5

Archaizm to:

Pytanie 6

Postawa charakteryzująca człowieka, który poświęca swoje życie, by służyć innym, nic nie oczekując w zamian, to:

Pytanie 7

Nieograniczona wiara w możliwości poznawcze ludzkich zmysłów to:

Pytanie 8

Marność nad marnościami i wszystko marność to fragment:

Pytanie 9

Jak zginęła Lady Makbet?

Pytanie 10

Onomatopeja to inaczej:

Sprawdź wynik