Quiz. Przez jakie europejskie państwa przepływają te rzeki? Krótki test z geografii

Zamknij quiz
Pytanie 2 z 10

Przez jakie państwo w Europie przepływa Kama?